Tomasz F. Grzelak
KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ ZGODA
W ZWIĄZKU Z OFEROWANIEM SZKOLEŃ GO FOR MORE
1. Administrator danych osobowych.
Administrator danych osobowych: TFG Management Tomasz Grzelak, ul. Łąkowa 14 lok 10, 87-100 Toruń, 886 158 12 38 Regon: 891020716, będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe jako administrator danych osobowych w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego w zakresie:
− przygotowania i przedstawienia jak najkorzystniejszych ofert na przeprowadzenie szkoleń indywidualnych lub grupowych dla pracowników firmy;
- ww. oferty szkoleniowe przedstawiane będą drogą telefoniczną oraz mailową;
− pomocy w realizacji ww. ofert szkoleniowych.

2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres do 6 lat od dnia realizacji umowy lub do czasu złożenia żądania ograniczenia ich przetwarzania, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. Jednocześnie informujemy, że w przypadku zakupu szkolenia, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na innej podstawie prawnej.


Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
− naszym dostawcom usług IT, takim jak dostawca usług hostingowych;
− w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana woli zakupu szkolenia – serwisowi Tickerence, który automatyzuje sprzedaż biletów (więcej na stronie serwisu).
− naszym współpracownikom, którzy bezpośrednio przedstawiają Pani/Panu naszą ofertę oraz wspierają Panią/Pana w realizacji umowy dot. szkoleń Go For More.


W każdej chwili może Pani/Pan uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób będziemy przetwarzać Pani/Pana dane oraz jakie przysługują Pani/Panu prawa pod adresem: https://goformore.pl/polityka-prywatnosci.


3. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.


Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych
3. żądania usunięcia swoich danych osobowych
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
6. żądania przenoszenia danych osobowych
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych


Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez wysłanie maila na adres kontakt@goformore.pl.