Tomasz F. Grzelak
Ukryta perswazja
15-17 lutego 2019

Warsztaty są trwającym trzy dni spotkaniem z trenerem, podczas którego wykorzystasz zdobytą lub posiadaną wiedzę i rozwiniesz swoje kompetencje. Jest to czas angażujących ćwiczeń oraz konfrontacji teorii z praktyką. Będziesz mieć okazję, aby zbudować bezpośrednią relacje z prowadzącym, a także rozwiązać problemy w drodze indywidualnych konsultacji.

„Ukryta perswazja” to uzupełnienie szkolenia pt. „Haker umysłów”. Warsztaty skierowane są do osób, które posiadają wiedzę w omawianym temacie, ale chcą nauczyć się wykorzystywać ją do realizacji własnych celów. Forma zajęć umożliwia pracę indywidualną i natychmiastowy „feedback” od prowadzącego, wzbogacony analizą efektów. W ramach praktycznych ćwiczeń nauczysz się:

  • jak wykorzystywać potencjał meta-programów
  • jak skutecznie operować słowem, które ma wielką moc
  • jak opracować skuteczne psychologiczne taktyki
  • jak stosować inteligencję emocjonalną w ukrytej perswazji
  • jak mądrze konstruować pytania, które są kluczowe do osiągnięcia celu
  • jak nastawić się na wynik
  • jak zbudować zaufanie w 90 sekund
  • jak zbudować wartościową relację
  • jak docierać do umysłu rozmówcy, według nowego, autorskiego programu