Tomasz F. Grzelak
Zasady mojego związku
28-30 czerwca 2019

Warsztaty są trwającym trzy dni spotkaniem z trenerem, podczas którego wykorzystasz zdobytą lub posiadaną wiedzę i rozwiniesz swoje kompetencje. Jest to czas angażujących ćwiczeń oraz konfrontacji teorii z praktyką. Będziesz mieć okazję, aby zbudować bezpośrednią relacje z prowadzącym, a także rozwiązać problemy w drodze indywidualnych konsultacji.

„Zasady mojego związku” to uzupełnienie szkolenia pt. „Relationships”. Warsztaty skierowane są do osób posiadających wiedzę w omawianym temacie, ale nie potrafiących wykorzystać jej do realizacji własnych celów. W ramach praktycznych ćwiczeń nauczysz się:

  • jak uporać się z konfliktem
  • jak być mężem lub żoną, partnerem, bądź partnerką
  • w jaki sposób porozumiewać się, aby nie zrazić innych
  • jak dokonywać spostrzeżeń bez ocen
  • jak odbierać zachowania innych w empatyczny sposób
  • jak wykorzystywać siłę drzemiącą w empatii
  • jak wyrażać uznanie wobec czynów drugiej osoby
  • jak ustalić zasady w odgrywanych rolach życia